Grundejere får værdigstigning ved kystsikring

Jeg havde d. 13. november følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Grundejere får værdigstigning ved kystsikring

Af Claus Christoffersen, borgmesterkandidat, Socialdemokratiet

Grundejerne i første række til kysten får en gennemsnitlig værdistigning på 8 procent, når der i de kommende år skal sandfodres på en 7,7 strækning mellem Hornbæk Plantage og Hotel Marienlyst. Det viser en rapport fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet, som i 2017 har undersøgt værdien af sandfodring for huspriserne seks forskellige steder i landet, herunder i Nordsjælland.

Det svarer til, at hvis du har et hus til 5 millioner kroner i første række til kysten, så bliver det i gennemsnit 400.000 kr. mere værd.

Når kystsikringen giver grundejerne i første række en værdistigning af deres ejendomme, så skal de efter min menig også være med til at betale en del af udgifterne.

Men et snævert flertal bestående af 13 mandater fra Det Konservative Folkeparti, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre har besluttet, at kommunen skal betale hele udgiften til sandfodringen på de 50 millioner kroner. Det er ikke rimeligt.

Da kommunen ejer en tredjedel af det areal, som skal kystsikres, skal kommunen naturligvis under alle omstændigheder betale sin egen andel på 16,5 mio. kr. Men grundejerne bør også bidrage i forhold til den resterende udgift på 33,5 millioner kroner.

Derfor foreslog Socialdemokratiet, SF, Enhedslisten og Lokaldemokraterne en model, hvor kommunen skulle betale 25 % af de private grundejeres udgifter, fordi alle borgere i Helsingør får mulighed for at bevæge sig på det nye strandareal langs Nordkysten. De resterende 75 % – der svarer til ca. 25 millioner kroner – skulle grundejerne selv betale. Men det var der desværre ikke opbakning til.

I Halsnæs Kommune har man besluttet, at grundejerne skal betale hele kystsikringen, mens byrådet i Gribskov Kommune har besluttet, at grundejerne skal betale 25 procent af udgifterne.

Hvem der er med til at betale for kystsikringen, er ikke ligegyldig. Der er stor forskel på, om Helsingør Kommune – og dermed skatteborgerne – skal hive 25 mio. kr. op ad kommunekassen til kystsikringen eller 50 mio. kr.

Med beslutningen om, at Helsingør Kommune skal betale for hele kystsikringen, mister vi muligheden for at bruge 25 mio. kr. på andre ting – f.eks. renovering af skoler.

I stedet får vi et resultat, hvor der er færre penge i kommunekassen og hvor en række husejere i første kystrække får en gennemsnitlig værdistigning på 8 procent uden at bidrage til kystsikringen.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.