Helsingør skal være en uddannelsesby

Jeg havde følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad og Frederiksborg Amtsavis d. 5. januar 2021.

Helsingør skal være en uddannelsesby

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Ved indgangen til det nye år er det tid til at drømme om fremtiden. Klarest står nok drømmen hos de fleste af os om en coronafri verden, hvor vi igen kan besøge alle dem vi vil, rejse hvorhen vi vil og møde nye bekendtskaber til store folkelige arrangementer som koncerter, sport og udstillinger. Det er en drøm, som forhåbentlig kan gå i opfyldelse i løbet af året i takt med at vaccinen kommer ud til os alle.

Men jeg bærer også rundt på en anden drøm. Det er drømmen om at gøre Helsingør til en levende uddannelses-by, hvor vores unge mennesker kan tage en uddannelse tæt på, hvor de bor. I dag må mange tage til nabobyer for at uddanne sig, og mange fravælger måske ligefrem en uddannelse på grund af afstanden.

At gøre Helsingør til en uddannelsesby er ikke en uopnåelig drøm. Vi kan bare se på kulturområdet, hvor langt vi kan komme, hvis vi har en klar politisk ambition og samarbejder om at nå den. Det samme er jeg overbevist om, at vi kan lykkes med på uddannelsesområdet, hvis alle trækker i den samme retning og arbejder målrettet på at nå målet.

Vi er allerede godt i gang med at lægge de første sten til Helsingør som uddannelsesby. VUC og HF flytter inden for få år ind i nye lokaler på Kongevejen. Skibsbygger- og sejlmageruddannelsen er på vej til Værftshallerne. Og U-Nord flytter ind i nye bygninger ved Svingelport, når de har solgt grunden ved Rasmus Knudsens Vej og fået bygget den nye erhvervsskole. Det er et stort løft af erhvervsskolen, som har et kæmpe potentiale for at vokse yderligere både hvad angår studieretninger og antallet af elever.

Dertil kommer, at vi skal bygge videre på SOSU-uddannelsen og folkeskolelæreruddannelsen, som vi også har lokalt.

Jeg ser rigtig meget frem til at få samlet uddannelserne omkring stationen, da det er et trækplaster for de unge. De ønsker tæthed til den kollektive trafik og til en levende by.

Med flere uddannelser kan vi både skabe gode rammer for vores unge mennesker og samtidig skabe endnu mere byliv i Helsingør.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.