Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

Jeg havde den 24. marts 2020 følgende indlæg i Frederiksborg Amtsavis.

Lokal hjælpepakke til erhvervslivet

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Det er en meget rystende og udfordrende tid, vi gennemlever for tiden med corona-virussen. Alt det vi tog for givet for bare en måned siden er nu vendt på hovedet. Store indskrænkninger i vores frihed til at samles og til at bevæge os over landegrænser er de meget synlige resultater af corana-virussen. Men det er den nødvendige pris, vi alle må betale for, at corona-virussen ikke spreder sig for hurtigt og lægger vores sundhedsvæsen ned på få dage som vi har set det i Italien.

Det er ikke kun sundhedsmæssigt, at vi er ramt. Det er vores samfund også økonomisk. For at undgå virksomhedslukninger og stigende arbejdsløshed er der behov for at hjælpe de ramte virksomheder, de selvstændige og de ansatte medarbejdere så godt vi kan. Folketinget har gjort sit her i den første fase med omfattende hjælpepakker og regeringen har indgået en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter.

I Helsingør Kommune skal vi også gøre, hvad vi kan for at hjælpe. Derfor besluttede et enigt økonomiudvalg på et telefonmøde mandag en lokal hjælpepakke til erhvervslivet.

Den lokale hjælpepakke består af flere forskellige elementer:

For det første fremrykkes planlagte renoverings- og vedligeholdelsesopgaver for knap 3 mio. kr. til 2020 og for knap 47 mio. kr. til 2021.

For det andet igangsættes der nye håndværks- og anlægsopgaver for 10 mio. kr. i 2020. Det drejer sig bl.a. om renovering af kommunale bygninger, stier, broer og signalanlæg. Og det drejer sig om midler til energirenovering og nye ventilationsanlæg på skolerne for at forbedre indeklimaet.

For det tredje er Landsbyggefonden i gang med at undersøge om der kan sættes gang i renovering af det almennyttige boligbyggeri i Helsingør, hvor kommunen så kan bidrage med lån til renoveringsindsatsen.

Dertil kommer opnormering af byggesagsområdet og muligheden for henstand af huslejen målrettet private erhvervsdrivende i kommunale bygninger.

Jeg er meget tilfreds med, at et enigt økonomiudvalg står bag hjælpepakken. Det er i en tid, som nu, at vi alle skal stå sammen. Ved at støtte erhvervslivet er vi med til at bevare lokale arbejdspladser i kommunen. Det er helt afgørende for, at sundhedskrisen ikke bliver en længerevarende og dyb økonomisk krise.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.