Medarbejderne betaler prisen for udlicitering

Den 6. juni 2017 havde jeg nedenstående indlæg i Helsingør Dagblad.

Medarbejderne betaler prisen for udlicitering

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

I forbindelse med forhandlingerne om det kommende års budget vil udlicitering af kommunale opgaver komme til at spille en rolle. Som omtalt i Helsingør Dagblad d. 30. maj har byrådet allerede fået udarbejdet en liste med en række opgaver, som kan tænkes udliciteret til private virksomheder.

Det er altid en god øvelse at kigge på, hvorvidt nogle opgaver kan løses bedre og billigere af andre end kommunen selv samtidig med at fornuftige arbejdsforhold for de ansatte bevares. Men det er værd at have med i overvejelserne, at erfaringerne med udlicitering har vist sig ikke at være overbevisende positive.

I februar opgjorde fagforbundet FOA for eksempel, at 39 private firmaer er gået konkurs i ældreplejen siden markedet for alvor blev udsat for konkurrence i 2013. Konkurserne har været en stor udfordring for de berørte kommuner, som efterfølgende har skullet samle stumperne op efter et privat plejefirma. I Helsingør har erfaringerne med udlicitering af rengøringen til Forenede Service på skolerne heller ikke været godet. Ifølge 3F’s fagblad har der været sager med brug af underbetalt udenlandsk arbejdskraft hos Forenede Services underleverandører. Det er ikke en enlig svale. De forringede arbejdsforhold er nemlig en af følgerne af udlicitering.

Lad os en gang kigge på den dokumentation, der foreligger på området, som er udarbejdet af en forskergruppe tilknyttet Roskilde Universitets Center i 2014. I rapporten ”Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver – danske og internationale studier fra 2011-2014” er konklusionen klar:

Der kan sjældent spares penge (7 studier viser, at udlicitering ingen økonomiske effekter har, 6 studier peger på, at det giver reduktioner af omkostningerne, mens 3 studier viser en forøgelse af omkostningerne).

Der er ingen forskel i kvaliteten (7 studier viser, at der ingen kvalitetsmæssige effekter er af udlicitering, 4 studier viser forbedret kvalitet og 4 studier viser forringet kvalitet).

Det har negative konsekvenser for medarbejderne (7 studier viser forringede forhold for medarbejderne, 3 studier viser ingen effekter for medarbejderne, mens ingen studier viser forbedrede forhold for de ansatte).

Min opfordring til byrådet er på den baggrund, at de ikke skal udlicitere på plejeområdet, og være meget, meget påpasselige med at udlicitere på de øvrige områder. Og hvis det skal ske, så skal det som minimum i udbudsmaterialet sikres, at medarbejderne ikke betaler prisen i form af stærkt forringede arbejdsvilkår.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.