NSPV er en kommunal succeshistorie

Jeg havde d. 30. september 2020 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

NSPV er en kommunal succeshistorie

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet og bestyrelsesmedlem i NSPV

Nordsjællands Park- og Vej (NSPV) har eksisteret siden den 1. januar 2014, hvor Helsingør og Fredensborg Kommuners Park- og Vejafdelinger blev slået sammen til et fælleskommunalt selskab. Det var en fremsynet beslutning af de to byråd, da det har vist sig at være en stor fordel, at de to kommuner deler maskiner, personale og administration.

Det har ført til store gevinster, hvor NSPV hvert år blandt andet har effektiviseret for 1 procent. Det vil sige, at Helsingør Kommune hvert år har fået mere service for de samme penge. Dertil kommer, at NSPV har en meget dedikeret medarbejderskare, som hver dag holder vores by ren og de grønne områder flotte.

Så når Jan Ryberg fra Lokaldemokraterne i Helsingør Dagblad d. 25. september spørger til, hvad vi får for de 47 millioner kroner, som Helsingør Kommune hvert år bruger. Så er svaret: Rigtig meget.

Udover at have fokus på kerneopgaven; at holde kommunen ren og pæn, så har vi i bestyrelsen også haft fokus på materiellet og udskiftet det nedslidte til noget nyt. Det har ført til omfattende effektiviseringer på blandt andet værkstedet, da der er mindre vedligeholdelse end tidligere. Og det har ført til en effektivisering af vinterruterne og en mere klimavenlig saltning, at der er indkøbt nyt materiel, som kan styre saltmængderne endnu bedre.

Når de to kommuners byråd har valgt at sige ja tak til et fælleskommunalt Park og Vej-selskab, så følger det i sagens natur, at det er dette selskab, der i overvejende grad løser opgaverne. Hvert år lægger NSPV dog opgaver ud for et tocifret millionbeløb til private virksomheder, der hjælper med at løse de mange opgaver.

Park- og Vej-området er et af de eneste velfærdsområder, som alle borgere benytter hver dag. Derfor er der også flere tusinde borgerhenvendelser til NSPV hvert år, fordi man naturligvis altid vil kunne finde noget i bybilledet, der kunne være bedre. Men det har mindre med NSPV at gøre end det har med de samlede bevillinger, som der afsættes til NSPV.

Efter seks års drift er det dog helt naturligt at kigge på, om snitfladerne mellem kommunerne og NSPV som selskab er hensigtsmæssige samt om effektiviteten og kvaliteten er som den skal være. Derfor har budgetforligspartierne i Helsingør besluttet, at der i 2021 sættes gang i en ekstern effektivitets- og kvalitetsanalyse, som forankres i bestyrelsen.

Bundlinien i forhold til NSPV’s første seks leveår er dog klar: Det har været en kommunal succeshistorie, som hvert år har leveret mere service for pengene.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.