Socialdemokratiske aftryk på budgettet

Den 23. august 2018 havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Socialdemokratiske aftryk på budgettet

Af Claus Christoffersen, medlem af økonomiudvalget og byrådet for Socialdemokratiet

Kommunens budget for næste år er nu på plads efter en proces, hvor vi i Socialdemokratiet hele tiden har søgt indflydelse for at nå vores mål. Dette vedholdende arbejde omkring kommunens økonomi har ført frem til et budget uden skattelettelser og med et indhold, som vi godt kan se os selv i. Det er heldigvis også tilfældet for de fleste andre partier i byrådet.

Helt overordnet betragtet er der i budgettet en god balance mellem indtægter og udgifter. Det er et sundt princip i enhver økonomi. Hvis man dykker ned i budgettet, er der på en lang række punkter nogle aftryk, som vi er meget tilfredse med.

Det handler for det første om, at der skal søges indgået en arbejdstidsaftale med Helsingør Lærerforening. Den er en vigtig brik i arbejdet med at fortsætte udviklingen af folkeskolen i kommunen, så alle elever kan komme godt igennem skolegangen fagligt såvel som socialt.

For det andet er vi tilfredse med, at der afsættes 32 millioner kroner ekstra i 2019 til hjemmeplejen, så der er penge til at pleje de flere ældre, som kommer. Vi er især tilfredse med, at rekrutteringsindsatsen på omsorgs- og sundhedsområdet bliver opprioriteret.

For det tredje investeres der fem millioner kroner i en øget beskæftigelsesindsats, som gerne skulle sikre, at endnu flere kan fastholdes på arbejdsmarkedet eller komme i beskæftigelse efter en periode i ledighed. Det er godt for den enkelte, men også for kommunen, som sparer penge på overførsler.

For det fjerde styrkes den maritime satsning med 600.000 kr. i 2019, der skal bruges til at styrke samarbejdet mellem de maritime aktører på havnen og ikke mindst udvikle arbejdet i Hal 16. Det er et vigtigt område, da det er en del af byens identitet og kultursatsning.

Til sidst men ikke mindst er det værd at fremhæve, at arbejdet mod en ny svømmehal nu iværksættes. Det er meget tiltrængt, da der i dag er et stort pres på den eksisterende fra både børn, motionssvømmere og svømmeklub. I 2019 er der afsat en million kroner til en forundersøgelse af en ny svømmehal i forbindelse med det nuværende svømmehalsområde.

Selv om vi som parti ikke har kunnet få alle vores ønsker igennem, så har budgettet alligevel en profil som vi godt kan stå inde for, og hvor det er lykkedes for os at få sat nogle solide aftryk.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.