Større udfordringer end Blå Mandag

Torsdag d. 4. maj havde jeg følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Større udfordringer end Blå Mandag

Af Claus Christoffersen, Mørdrupvej 71D, 3060 Espergærde, byrådskandidat (A)

Netop hjemvendt fra en uges efteruddannelse i Paris havde jeg set frem til at kigge den seneste uges Helsingør Dagblade igennem for at læse om de sidste nye ideer og tanker om, hvordan vores by og skoler kan udvikles, så Helsingør Kommune kan blive et endnu mere attraktivt sted at bo.

Til min store undren var det eneste, jeg kunne finde, en historie om, at skoleledelsen i Espergærde havde besluttet, at konfirmanderne ikke må holde Blå Mandag.

Beslutningen synes på alle leder og kanter at være helt ude af kurs. For det første fordi man ønsker at stoppe en god, gammeldags tradition, som alle andre skoler i landet lader finde sted. Traditionen går helt tilbage til 1700-tallet, hvor borgerskabets unge begyndte at mødes i Kongens Have ved Rosenborg Slot som en social begivenhed, der er blevet videreført helt frem til i dag.

For det andet er beslutningen uden mening, fordi den ikke kan sanktioneres. Når nu konfirmanderne vælger at blive væk, så sker der ikke andet end, at elevernes fravær bliver noteret. Og så kan det næppe kaldes en beslutning, men snarere en hensigtserklæring.

For det tredje undrer det mig meget, at skoleledelsen vælger at bruge deres tid på overhovedet at drøfte Blå Mandag, når der nu er andre og langt vigtigere udfordringer, f.eks. børnenes indlæring. Her står det nemlig ikke helt så godt til på skolerne i Espergærde, som man kunne håbe på.

To år i træk har 9. klasses eleverne i Espergærde Skoledistrikt klaret sig klart dårligere end landsgennemsnittet ved prøverne, når man korrigerer for deres baggrundsforhold. Med andre ord, så klarer de sig dårligere ved prøverne end de burde gøre. Det har betydet, af skolerne i Espergærde er blevet udtaget til et kvalitetstilsyn af Undervisningsministeriet, og nu skal have vejledning af ministeriets læringskonsulenter.

Det er min oplevelse, at skoleledelsen i det daglige er meget interesseret i at skabe nogle velfungerende skoler i Espergærde. Men i denne sag vil jeg opfordre til at bruge mindre tid på Blå Mandag og mere tid på at skabe øget faglighed samt ikke mindst skabe de kompetencer som skoleledelsen selv har beskrevet i et nyhedsbrev i efteråret 2016: ”Vi skal også fastholde elevernes personlige og sociale kompetencer, som vi ved, er grundlaget for at alle elever kommer videre på et godt og solidt fundament.”

Blå Mandag er netop en sådan social begivenhed, der kan være med til at ryste de unge mennesker yderligere sammen, og som de slet og ret glæder sig meget til – som konfirmander har gjort det i de sidste mange årtier.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.