Styrk velfærden i kommunen

Tirsdag d. 14. februar 2017 havde jeg nedenstående debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Styrk velfærden i kommunen

Af Claus Christoffersen, byrådskandidat for Socialdemokratiet

Alle borgere i Helsingør skal have muligheden for at kunne leve et godt og aktivt liv. Det er dog langt fra tilfældet i dag. Virkeligheden anno 2017 er, at Helsingørs borgere har et dårligere helbred, flere livsstilssygdomme og et lavere uddannelsesniveau end borgerne i Region Hovedstaden. Det skal der laves om på.

Vi har derfor brug for endnu bedre skoler, et endnu bedre nært sundhedsvæsen og en endnu bedre ældrepleje.

Konkret er der brug for, at kommunen for det første får etableret et af de bedste sundhedshuse i landet, og et stærkt fokus på forebyggelse. Det kræver dog, at de praktiserende læger inddrages allerede nu i planlægningen af sundhedshuset, så indretningen tilgodeser deres behov og at udgiften til leje af lokalerne i sundhedshuset bliver maksimalt det beløb, som de praktiserende læger betaler i dag, hvor de nu end bor. Ellers ender det med et amputeret sundhedshus, som man har set det i flere tilfælde i Nordjylland.

For det andet skal de unge rådgives meget bedre, når de forlader folkeskolen, så de kan komme videre til den ungdomsuddannelse, der passer hver enkelt bedst. Derudover skal der arbejdes meget mere systematisk med nye skoleformer for de elever, der har kompetencerne inden for de erhvervsrettede fag, og der skal oprettes flere speciallinier a la Borupgårdskolens idrætslinie.

For det tredje skal de ældre på plejecentrene aktiveres langt mere end i dag og have fasttilknyttede praktiserende læger. Med et stigende antal ældre skal kommunen også være demensvenlig.

For at Helsingør kan blive en kommune for alle, er der således behov for en samlet velfærdsstrategi, der både har fokus på sundheds-, uddannelses- og ældreområdet.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.