Tidlig indsats i boligområder virker

Jeg havde d. 4. april 2018 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Tidlig indsats i boligområderne virker

Af Claus Christoffersen, byrådsmedlem for Socialdemokratiet

Center for Boligsocial Udvikling har for nylig udgivet et inspirationshæfte om tidlige indsatser i udsatte boligområder, som få sikkert har læst, men som ikke desto mindre er værd at hæfte sig ved.

I hæftet er der en lang række succesfulde eksempler på, hvordan forældre i udsatte boligområder kan lære at forbedre egen forældrerolle, og dermed give børnene en endnu bedre start på livet.

Et af de gode eksempler, der er beskrevet, er familiekurser gennemført i Nøjsomhed i Helsingør. På kurserne er familierne sammen om forskellige temaer f.eks. aftensmaden, hvor både voksne og børn er i køkkenet for at tilberede maden. Her taler man så samtidig om sund kost. Når måltidet skal spises, taler man om, hvordan familierne sætter klare regler og rammer, der danner grundlag for et godt måltid og familieliv. For at hjælpe med til at det, der er lært på kurset, også tages med hjem, er der tilknyttet en individuel mentor til hver familie, som besøger dem mellem familieaftenerne.

Det er et meget vigtigt stykke arbejde, der bliver gjort med familiekurserne i Nøjsomhed. Det giver for det første et forum, hvor forældrene kan lære nyt, drøfte deres udfordringer og skabe nye sociale netværk. For det andet giver det deltagerne stærkere forældrekompetencer.

Målet er ikke kun, at forældrene bliver bedre til at håndtere det at være forældre. Det er midlet til, at vi sikrer, at børn af forældre med færre ressourcer har samme muligheder i livet som andre børn. Og forskningen er klar på dette område: Jo tidligere der sættes ind med pædagogiske, sociale og sundhedsmæssige indsatser, i jo højere grad forebygges vanskeligheder senere i både ungdoms- og voksenlivet.

Familiekurserne er et rigtig godt eksempel på, at det kan betale sig at investere i boligsociale indsatser både for den enkelte familie, det enkelte barn og for kommunen. Derfor skal vi fortsætte og udbygge arbejdet på det boligsociale område. For de tidlige indsatser virker.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.