Velfærd fremfor skattelettelser

Jeg havde d. 11. marts 2020 følgende debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis. Den 17. marts 2020 blev det bragt i Helsingør Dagblad.

Velfærd fremfor skattelettelser

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

I et debatindlæg i Frederiksborg Amtsavis d. 9. marts spørger byrådsmedlem Allan Berg Mortensen fra Enhedslisten om, hvorfor Socialdemokratiet deltager i budgetforlig med de konservative. Svaret er enkelt: Det gør vi, fordi vi som parti får vores mærkesager igennem og kan se os selv i det samlede budget for 2020. Vi er især tilfredse med minimumsnormeringer i daginstitutionerne, 15 minutters drift på busrute 802 og flere almene boliger i f.eks. Rønnedalen.

Heldigvis kunne alle andre partier i byrådet også se sig selv i budgettet for 2020 lige fra SF til Venstre – bortset fra Enhedslisten og Lokaldemokraterne. Det ligger dog ikke Enhedslisten fjernt at indgå budgetforlig med de konservative. Det gjorde partiet i 2018.

I indlægget bruger Allan Berg Mortensen det meste af pladsen på at skrive om de skattelettelser, der har fundet sted igennem de seneste år i kommunen, og slår til sidst fast, at han ønsker velfærd fremfor skattelettelser.

Det gør vi også i Socialdemokratiet. Og det var også grunden til, at vi i budgetforhandlingerne i efteråret foreslog at bringe skatteniveauet tilbage til, hvad det var i 2017. Det ville betyde en stigning i grundskylden på 0,5 promille og en stigning i indkomstskatten på 0,1 procent. Samlet ville det give ca. 20 millioner kroner ekstra i kommunekassen hvert år. Formålet var at styrke kommunens kassebeholdning, som desværre er for lav. Desværre var der ikke et politisk flertal for det i byrådet, da det kom til afstemning i forbindelse med budgettet for 2020.

Allan Berg Mortensen foreslår i sit indlæg at bruge pengene fra en skattenedsættelse på øget velfærd. Selv om man kunne ønske sig det, så hænger den kommunale økonomi ikke sammen på den måde.

Pengene, der kommer fra en øget beskatning, kan kun bruges til at polstre kommunekassen. De kan desværre ikke bruges på øget velfærd. Vi er – som alle andre kommuner – underlagt et loft over, hvor mange penge, vi må bruge på drift af velfærd. Og det loft udfylder vi naturligvis allerede i dag.

I Socialdemokratiet er vi helt klare på vores prioriteringer: Vi ønsker et stærkt fokus på velfærd og ingen skattelettelser. Skatten skal ikke kun holdes i ro. Den skal op, så vi kan polstre kommunekassen og sikre økonomi til fremtidige investeringer. Det bliver et tema til de kommende budgetforhandlinger.

Min oplevelse med budgetforhandlinger er, at vi får langt mere af vores politik igennem ved at sidde med ved bordet og forhandle om budgettet end at stå udenfor. Jeg håber derfor, at Enhedslisten er med i forhandlingerne til efteråret ligesom de var det i efteråret 2018.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.