Vi skal prioritere den nære sundhed

Jeg havde den 16. januar 2020 følgende debatindlæg i Helsingør Dagblad.

Vi skal prioritere den nære sundhed

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

Efter en julemåned, hvor der måske blev taget lidt rigeligt for sig af retterne og de søde sager, er vi nok mange, der prøver at få tabt de ekstra kilo.

Det er slet ikke så dårligt endda. Det er altid godt, at hver enkelt borger spørger sig selv, hvad jeg selv kan gøre for min egen sundhed – og så gør noget ved det. Den store synder er dog langtfra kosten eller den manglende motion. Den store synder i forhold til vores sundhedstilstand er rygningen. Derfor er det så bekymrende, at flere og flere unge er begyndt at ryge efter fleres års fald. Så til de unge er der kun et godt budskab om sundhed: Lad nu cigaretterne være.

Selv om vi som borgere selv kan gøre en stor indsats for vores egen sundhed, er det naturligvis slet ikke nok. Vi skal også have et velfungerende kommunalt sundhedssystem, der kan tage imod de borgere, der hurtigere og hurtigere bliver udskrevet fra sygehusene. Og vi skal have et system, hvor vi kan forebygge og i et vist omfang behandle os borgere i nærmiljøet, så vi undgår at blive indlagt. Det bliver en af de store opgaver i de kommende år.

Vi er i Helsingør nået langt. Vi har dygtige og kompetente medarbejdere, som gør en stor forskel i det daglige. Jeg har selv på tæt hold i mit nærområde oplevet, hvor kompetent hjemmeplejen arbejder, når en ældre medborger har brug for hurtig hjælp og en opfølgende indsats.

Desværre har vi mangel på personale i hjemmeplejen. At fastholde de eksisterende medarbejdere, rekruttere og uddanne nye er derfor en bunden opgave, som vi skal have løst for til stadighed at kunne levere en ordentlig kvalitet i vores ældrepleje.

Vi bliver flere ældre, patienterne udskrives hurtigere og hurtigere fra Hillerød Hospital og der kommer flere med kroniske sygdomme. Vi skal derfor i de kommende år investere i at få udbygget vores lokale sundhedsindsatser. Her spiller opførelsen af det kommende sundhedshus en meget central rolle. Ikke nok med at de kommunale sundhedstilbud bliver samlet, så vil regionen også bruge lokalerne til sundhedsbehandling – og forhåbentlig også til at tilse syge børn, så de ikke om natten skal transporteres helt til Hillerød som det sker i dag.

Vi skal som kommune tage den nære sundhed alvorligt og investere i såvel tidssvarende faciliteter som medarbejderne. Og vi skal ikke mindst som medborgere hjælpe hinanden i hverdagen. Det er vejen til et godt lokalt sundhedsvæsen.

 

 

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.