Vi skal være en endnu grønnere kommune

Jeg havde d. 2. oktober 2020 følgende indlæg i Helsingør Dagblad.

Vi skal være en endnu grønnere kommune

Af Claus Christoffersen, viceborgmester, Socialdemokratiet

I Helsingør er vi så heldige at være omgivet af storslået natur med grønne skove, hvide strande og blåt vand. Det er noget, som vi skal værne om alt det, vi kan. Men det kræver en aktiv indsats at passe på vores klima og miljø i en tid med omfattende klimaforandringer.

I Socialdemokratiet mener vi den grønne omstilling alvorligt, fordi vi ikke kun har et ansvar for at sikre et godt klima og miljø for os selv her og nu, men også for de fremtidige generationer. Vores ambition er, at Helsingør skal være en af de grønneste kommuner i landet.

Vi vil derfor arbejde målrettet på at nå kommunens ambitiøse mål om at mindske CO2-udledningen til højst 1,7 ton pr. borger i senest 2030. Det er ambitiøst, da det er en halvering i forhold til i dag. Men vi skal turde være ambitiøse.

For at nå målet kræver det en mangeartet indsats i form af f.eks. øget affaldssortering og genanvendelse, grøn energi og grøn transport.

Vi er allerede rigtig godt i gang. Forsyning Helsingør er netop nu i fuld gang med at udbrede et omfattende affaldssorteringssystem til alle husstande, så vi f.eks. kan få adskilt plastic, metal og madaffald.

Derudover skal der bygges en helt ny genbrugsplads på Energivej i Helsingør, som også skal have fokus på genanvendelse, og som forventes at stå klar til brug i efteråret næste år.

Og så skal der opføres en ny solcellepark ved Skibstrup Affaldscenter, der skal producere grøn strøm. Det forventes, at den grønne strøm kan dække strømforbruget hos halvdelen af husholdningerne i kommunen.

Men vi er slet ikke i mål med disse tiltag.

En af de store klimasyndere er transportsektoren, som udleder rigtig meget CO2. Derfor har jeg også sendt et klart politisk signal om, at vi ønsker, at alle busser fra 2023 bliver el-busser. Det kan være med til at sikre en markant reduktion i udledningen af CO2 plus at vi som en sideeffekt får nedbragt støjen fra busserne.

El-busser vil have en stor effekt på miljøet og bringe os tættere på vores mål om at nedbringe udledningen af CO2 til 1,7 tons pr. borger i 2030.

Miljøindsatsen er dog ikke kun en sag for kommunen. Miljøindsatsen begynder hos os selv i hver enkelt husholdning med eksempelvis at sortere affald.

For at nå målet om at Helsingør skal være en af de grønneste kommuner skal vi alle hjælpe til. Hvis vi hver især gør en indsats, så kan vi i fællesskab gøre en kæmpe forskel til gavn for miljøet.

  • Jeg vil arbejde for bedre daginstitutioner, bedre skoler og en bedre pleje af de ældre.
    Derudover vil jeg arbejde for en ambitiøs klimaindsats og flere lokale arbejdspladser.
    Mit fokus er kort og godt: Borgerne i centrum.
    Foto: Torben Sørensen, Kalabas.